Garancija

SATOVI GARANCIJA 

Čišćenje Vašeg Oxette Sata 

Svakodnevno nošenje sata može rezultirati stvaranjem prljavih slojeva. Da bi ste Vašem satu osigurali duži vijek, čistite ga i brinite se o njemu.

 • Koristite mekanu upijajuću krpu za čišćenje stakla.
 • Metalne dijelove čistite mekanom četkicom za zube, nježno četkajući između linkova sa obje strane.
 • Plastične i gumene narukvice nježno operite, nemojte koristiti sredstva za pranje (otapala).
 • Kožu nježno izbrišite koristeći čistu mekanu krpu.

 

BRIGA I ZAŠTITA 

Temperatura 

Ne izlažite sat direktno na izvor sunčeve svjetlosti ili na ekstremne temperature. Dugo izlaganje može uticati na funkcije sata i skratiti trajanje baterije.

Udar 

Oxette sat može izdržati normalne udare i šokove prilikom svakodnevnog nošenja ili bavljenja sportom. Ozbiljna oštećenja mogu nastati kada je sat ispušten (bačen) ili izložen veoma oštrim šokovima.

Magnetna polja 

Ovaj sat je antimagnetni do 60 gausa i nije podložan uticajima kućanskih aparata. Funkcije mogu biti privremeno usporene ako se nosi u blizini jakog magnetnog polja.

Statički elektricitet 

Ako je sat izložen uticaju jakog električnog polja, vrijeme može izgubiti na svojoj tačnosti

Hemikalije i gasovi 

Ne izlažite sat uticaju jakih parfema, hemikalija i gasova. Neki dijelovi sata mogu izgubiti boju, oslabiti ili se slomiti. Kućište sata i narukvica mogu izgubiti boju ako dođu u kontakt sa živom, kao npr. iz slomljenog termometra. Vodite računa o tome da izbjegavate kontakt s hemikalijama.

OXETTE GARANCIJA 

Mi potvrđujemo da je ovaj OXETTE sat pod garancijom od fabričkih nedostataka, nedostataka u materijalu i izradi za period koji je u skladu sa zakonom, a počinje da važi od dana kupovine u Vašoj OXETTE prodavnici. Utoku tog perioda, podešavanja, popravke ili zamjena dijelova mehanizma su besplatni. Garancija ne pokriva zloupotrebe, nezgode ili nepažnju. U slučaju oštećenja ili kvara morate predočiti Vašu garancijsku karticu. Šest mjeseci je period za zamjenu baterije. Vlasnik plaća sve troškove popravki, poštarine, osiguranja i transporta nakon perioda od dvije godine.

OSNOVNO

 1. Ova garancija ne pokriva kristale, narukvice ili oštećenja na narukvici nastala tokom nošenja.
 2. Ova garancija ne pokriva oštećenja uzrokovana vodom, kada sat nema karakteristiku vodootpornosti (molimo Vas provjerite na poleđini kućišta)
 3. Garancija ne pokriva ogrebotine ili bilo kakva druga oštećenja uzrokovana zloupotrebom koja se mogu slobodno procijeniti u registrovanoj OXETTE prodavnici.
 4. Garancija je važeća samo ako je propisno popunjena sa datumom i pečatom OXETTE prodavnice i/ili sa računom izvršene kupovine.
 5. Mi imamo pravo odreći se svake odgovornosti na popravki pod garancijom ukoliko je sat oštećen od nekog drugog servisa.
 6. Fotokopirane garancije se ne prihvaćaju.
 7. Ova garancija ne utiče na specifična zakonska prava vlasnika.
 8. Garancija je nevažeća ukoliko je sat oštećen u nekoj od prirodnih katastrofa kao što su požari, poplave ili zemljotresi.

VODOOTPORNOST 

Ako je na poleđini Vašeg sata napisana ova oznaka sat je otporan na prskanje vodom i radi u suhim uvjetima.

Water resistant (3ATM)

Ako je ova oznaka napisana na poleđini Vašeg sata, sat se može koristiti prilikom tuširanja i kupanja.

Water resistant (5ATM)

Ako je ova oznaka napisana na poleđini Vašeg sata, sat se može koristiti prilikom kupanja, tuširanja ili prilikom plivanja. (Upozorenje: ne i prilikom ronjenja).

Water resistant (10ATM; 15ATM; 20ATM)

Ako je na pozadini Vašeg sata napisana ova oznaka, sat se može koristiti prilikom plivanja i ronjenja. (Upozorenje: ne i prilikom profesionalnog ronjenja).

Warranty Chart

 

X